I MEDIA

På grunn av sine gode formidlingsevner er Trond Hegglund mye brukt i media, først og fremst av NRK og TVH.