DUCTU’S VERDIER

DUCTU er latin for ledelse.

Grunntese: DUCTU har en eklektisk tilnærming til psykologfaget, og er kontinuerlig faglig oppdatert på moderne forsking om behandling og effekt for mennesker, samt tiltak og effekt innfor arbeidslivet. Mye av DUCTUS faglige utgangspunkt er parallelt med det man finner innenfor bl.a. positiv psykologi (Martin Seligman m.fl.). Som grunntese ligger ett positivt menneskesyn, en overbevisning om at vi alle har felles at vi ønsker å være fornøyd i livene våre, uten at det skal gå på bekostning av andre. Således sees destruktivitet ikke på som et resultat av en geniun ondskap, men som en følge av uvitenhet og contra-produktiv adferd. Svært ofte er den beste løsningen annerledes enn det vår instinktive respons tilsier. Mennesker rommer mange dimensjoner, og at samfunn ikke per automatikk utvikler seg positivt er noe alle vet. Derfor må alle forsøke å gjøre en positiv forskjell hver dag. Det skylder vi oss selv, våre barnebarn og planeten vi bor på. Dette er grunntesen DUCTUS visjon, misjon, forretningside og verdier er basert på.

DUCTU’s visjon er at verden blir ett bedre sted og at økt forståelse av psykologiske prosesser gjør at flere mennesker handler slik at de oppnår det de ønsker.

DUCTU’s misjon i så måte er å være en strategisk samarbeidspartner for organisasjoner og mennesker i prosessen med å bli den beste utgaven av seg selv. From Good to Great (Jim Collins). DUCTUs kjernevirksomhet er bl.a. å bistå mennesker og organisasjoner i valgsituasjoner. DUCTU vil bidra til at det blir tatt reflekterte og veloverveide valg. «Målrettet engasjert ytelse –> perfeksjon = suksess» (Arne Næss)

Ductus forretningside er at det finnes ett uforløst potensiale i alle bedrifter og mennesker og at dette potensiale er relativt lett tilgjengelig. Vi er overbevist om at forståelse og innsikt er nøkkelen som trengs. Når problemer er riktig analysert, er over halve problemet løst. Det er altså mulighet for at relativt liten innsats gir stor gevinst. Det handler ikke om hardere, raskere, høyere, men om å gjøre ting smartere. I en travel hverdag viser det seg vanskelig å realisere dette potensiale uten en profesjonell sparringspartner og riktig kunnskap. Å gjøre psykologisk kunnskap tilgjengelig og være strategisk samarbeidspartner er DUCTUs nisje. Ingen er seg selv nok. Det vil derfor være en meget god investering å øke selvinnsikt og forståelse av hva som trengs for å nærme seg og oppnå de aktuelle målsetninger. «The key to going fast is slowing down» (DUCTU)

EKKO

DUCTU’s verdier er en påminnelse om hvordan vi arbeider, og en beskrivelse av hva du kan forvente i interaksjon med DUCTU. What ever you are, be a good one (Abraham Lincoln). Internt er EKKO en påminnelse om å brenne sterkt og levere kvalitet. Hjelpespørsmålet vårt er: var dette noe som skapte ett positivt EKKO? Noe vi kan være stolte av over tid? DUCTU håper å inspirere ledere, medarbeidere og privatpersoner til å tenke på samme måten. Å bli voksen, altså ta ansvar, og leve livet slik at man kan stå for det i ettertid. Ett godt ekko.

ENGASJEMENT: Den viktigste enkeltfaktoren for at en bedrift skal lykkes er engasjerte medarbeidere. Engasjement slår aldri feil. DUCTU skal både være engasjert og engasjerende. Det er ikke vanskelig å fremskaffe engasjement når man har konstruktive tankesettet i teamet eller optimistisk perspektiv på livet. Å få lov til å arbeide med noe som er både interessant og nyttig må jo føre til engasjement!! Memento mori: Husk du skal dø. Vi har bare ett kort, verdifullt liv. «Vær det du er fullt og helt, ikke stykkevis og delt» (Ibsen).

KUNNSKAP: Konkret og relevant kunnskap er makt i den forstand at innsikt i og forståelse av problemer og utfordringer gjør det mulig å endre bakenforliggende årsaker, og dermed oppnå varig positiv endring. DUCTU skal være konkrete i sin bruk av psykologisk teori, og bruke relevante illustrerende eksempler. «If you can’t explain something simple, you don’t understand it well enough (Albert Einstein)

KVALITET: Per definisjon er kvalitet evnen til å tilfredsstille kundens eller brukerens krav og forventninger. Kvalitet beskriver også hvilken type produkt man kan forvente. DUCTU forstår at kvalitet betyr å sette kunden og kundens perspektiv i fokus, og at høy klasse og kvalitet lønner seg over tid. Høy kvalitet er det hyggelig å levere og gir fornøyde kunder. Helheten utgjøres av delene, og skal man levere kvalitet må man ha gode vaner og blikk for detaljer. «Quality is not an act, it is a habit» (Aristoteles)

OFFENSIVITET: «Det beste tidspunktet for handling er NÅ!» (DUCTU). Ingen markeder, ingen bransjer endrer seg. Det er noen som endrer dem. I DUCTU er vi positivt offensive, og vil påvirke våre kunder til å være offensive og ta initiativ i sine liv og på sine arbeidsplasser. Ønsker du endring i livet eller på jobben, må du handle. Gjør du ting som før, får du samme resultat. Flere kunder eller bedre selvtillit kommer ikke av seg selv. DUCTU skal offensivt bidra til konstruktive endringer, og så langt det er mulig sørge for at det går godt! «Never expect, inspect.» (DUCTU)

«Men are haunted by the vastness of eternity. And so we ask ourselves: will our actions echo across the centuries? Will strangers hear our names long after we are gone, and wonder who we were, how bravely we fought, how fiercely we loved?” Odysseus “Troy”

«What we do in life echoes in eternity» Gladiator

«The universe will expand, then it will collapse back on itself, then will expand again. It will repeat this process forever. What you don’t you know is that when the universe expands again, everything will be as it is now. Whatever mistakes you make this time around, you will live through on your next pass. Every mistake you make, you will live through again, & again, forever. So my advice to you is to get it right this time around. Because this time is all you have» Prot, K-pax