LEDERSKAPSAREANEN

Formålet med programmet er å bistå og utvikle deg som leder, og å bidra til at du leverer på strategien til enheten du leder. Lederskapsarenaen er et individuelt lederutviklingsprogram, og har en fastlagt struktur som stimulerer til modig og trygg ledelse. Tilhørende kursmateriell er strukturert i følgende kapitler:  

  1. Personlig lederskap. Hva er dine verdier?
  2. Her og nå. Hva er dine styrker, og hvordan kan de utvikles og brukes?
  3. Mål og veien dit.
  4. Motivasjon og inspirasjon.
  5. Kommunikasjon og relasjon
  6. Lederskap og innflytelse
  7. Prioritering og delegering
  8. Mål og Handlingsplan

Praktisk gjennomføring

Lederskapsarenaen bestå av 8 møter x 2 timer med ledercoach. I første møte gjennomgås det skriftlige materiale, og dine verdier blir kartlagt. Videre er det møte hver femte uke. For å optimalisere utbytte skal du forbereder deg ved å lese et kapittel og notere ned egne refleksjoner rundt temaet. Å relatere teorien til din ledersituasjon og prøve den ut i praksis er det sentrale i Lederskapsarenaen. Hvert møte med ledercoach avsluttes med avtale om praktiske lederhandlinger. Resultatet av disse lederhandlingene, er gjenstand for refleksjon i neste møte med ledercoach. Dermed får du et bevisst forhold til hva som fungerer og ikke fungerer for deg i din ledersituasjon. Du trener altså med Lederskapsarenaen aktivt på ledelse, på samme måte som all annen trening foregår: søken etter beste alternativ, utprøving i praksis, justering ift resultat. Du utvikler ditt personlige lederskap gjennom økt selvinnsikt og bevisste valg. Du arbeider systematisk med påvirkning og samhandling. Du jobber med mål og prioriteringer, samt på å bruke effektive lederverktøy. I møte med ledercoachen vil du bli både utfordret og oppmuntret. Ved at programmet tilpasses individuelt for hver deltager vil det være nyttig for ledere på ulike nivå og med ulik erfaring. En hyppig tilbakemelding på Lederskapsarenaen er økt trygghet og trivsel i lederrollen, kombinert med økt effekt av ledelse.
Lederskapsarenaens oppbygning: