INDIVIDUEL LEDERTRENING

Metoden som fungerer

Vi kombinerer kraftfull individuell trening og kompetanseutveksling gjennom et strukturert materiell.

Gjennom langsiktig ledertrening på ca 1 år fremmes utvikling og virkelig forandring.

Du får støtte med å tilpasse og trene ditt lederskap i ditt eget miljø.

Regelmessige møter med din ledertrener hjelper deg å sette konkrete mål og følge opp handlingsplanen.

Bli veiledet av en profesjonell organisasjonspsykolog

De individuelle veiledningprogrammene er ment som støtte til ledere som trenger nye perspektiv på sin lederstil eller konkret støtte på enkelt oppgaver. Dette strekker seg fra ledelse av enkeltpersoner til ledelse av større avdelinger og strategiske spørsmål.

I tillegg til at vi er lisensiert psykologer, bruker vi vår organisasjonkompetanse til å veilede ledere og medarbeider. Dette kan også fungere som en individuell leder utvikling der vi sammen løser relevante utfordringer knyttet til arbeidssituasjonen.

I forbindelse med veiledningen bruker vi gjerne person eller preferanse profiler. Dette er svært nyttig verktøy for å forstå endel av de valg og handlinger man tar i hverdagen.

Vår tilbakemelding på den individuelle veiledningen er at vi kommer tett på den enkeltes utfordringer og at dette er   nytting , og i mange tilfeller helt avgjørende for håndtering av hverdagen for den enkelte leder eller medarbeider.

Programmene varierer fra 5-15 timer og legges individuelt opp for å passe med den enkeltes utfordringer.

Som profesjonelle psykologer er du trygg på at du møter den beste kompetansen.  Både i forhold til forståelse av de utfordringer du har i ditt arbeid, men også deg som privat person.

Ta kontakt for en utforpliktene samtale, og vi kan se hva og hvilke tilbud som vil være best for deg og din situasjon.