BEDRIFTINTERN LEDERTRENING

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og det er lederne som forvalter denne ressursen. Enhver profesjonell bedrift har derfor konstant fokus på ledelse og hvordan denne kan forbedres ytterligere. Når kompetansen for dine ledere og din bedrift skal heves, anbefales bedriftsintern ledertrening på det sterkeste. Ledertreningen skreddersys da bedriftens behov. I tillegg får man man tilleggseffekten at man diskuterer ledelse med sine kolleger. Dette fører til et felles språk omkring de spesifikke muligheter og utfordringer bedriften står i, og mer enhetlig ledelse.

På mange måter er ett felles syn på ledelse og forutsigbarhet for de ansatte den viktigste effekten fra bedriftsintern ledertrening. Den effekten mister man dessverre om man sender sine ledere på eksterne kurs. DUCTU har utviklet bedriftsintern ledertrening av varierende omfang og lengde for nærmere 40 bedrifter. Som mal legger DUCTU en fordeling på 25% teori, 25% plenumsdiskusjon, 25% workshops og 25% trening på sentrale lederferdigheter. På denne måten sikrer en at alle blir involvert og at man får tid til å relatere tema til konkrete aktuelle situasjoner.

Workshops og trening utføres også med reelle case fra aktuell bedrift. DUCTU får svært gode tilbakemeldinger både fra deltakende ledere, og ikke minst fra leders leder og medarbeidere som ser positive endringer hos lederen sin.