Ledertrening

Alle ledere trenger å utvikle og vedlikeholde sin lederkompetanse. Lederprogrammene er tilrettelagt for både erfarne og kommende ledere. Programmene bygger alltid på eksisterende lederkompetanse og utvikler denne sammen med bedriftens kultur.

Programmene bygger på det beste vi har innen organisasjonspsykologi.

For at lederprogrammene skal være en god investering er utbytte både for organisasjonen og den enkelte leder viktig. Et viktig prinsipp er derfor at vi gjennom programmene også får anledning til å teste den nye kunnskapen gjennom praktisk trening i organisasjonen. Dette gjør det lettere å løse praktiske utfordringer for både leder og bedriften mens programmet pågår.  Metodikken er både velkjent og velprøvd og baserer seg på Edgard Dale sine studier som viser at vi husker 90% prosent av det vi selv har praktisert kontra bare 30% når vi ser og hører kun via det vi hører og andre demonstrerer.

Hvordan gjør vi det?

Vi tror på hvert menneske evne til å utvikles.

Kunnskap

Gjennom tankevekkende tekster basert på forskning og utprøvd erfaring.

Egen refleksjon

Som utvikler ditt personlig lederskap, din strategiske evner og lederskap.

Personlig ledertrener

Som oppmuntrer og utfordrer deg til å ta ditt lederskap til et nytt nivå.

Egen arbeidssituasjon

Du trener ditt lederskap i din hverdag på dine egne definerte utfordringer.