KONFLIKTHÅNDTERING

Når ulike mennesketyper arbeider tett sammen oppstår noen ganger friksjoner. Om dette ikke blir grepet fatt i fører dette til relasjoner internt i bedriften som hemmer utførelse av arbeidsoppgaver, mistrivsel, sykelmeldinger, uønsket tur-over og skade av bedriftens omdømme. Dette blir fort både dyrt og skadelig for bedriftens konkurransedyktighet. Med konflikthåndtering fra DUCTU får man avdekket bakenforliggende årsaker, og utviklet en kjøreplan for videre samhandling. Ikke sjeldent kan konflikter som har pågått over lang tid løses med relativt enkle grep. DUCTU har bred erfaring med konflikthåndtering med alt fra to til mange involverte. Når problemet involverer hele avdelinger eller bedrifter kjøres det typisk en prosess med kursing om trivsel på arbeidsplassen for alle, og mer dyptpløyene individuelt arbeid med de direkte involverte parter.

Har du råd til å ikke investere i bedriftens organisasjonskultur?

Tør du la dine ledere forvalte humankapitalen etter dagsform og tilfeldigheter?

Sikrer dere arbeidsplassene deres vha ansvarlig HR-arbeid?

Ta kontakt med Ductu i dag for en uforpliktende dialog om deres situasjon, så bidrar vi med enkel og profesjonell HR-bistand.