• Hvordan gjør vi det?

  Hvordan gjør vi det?

  Vi tror på hvert menneske evne til å utvikles
 • Kunnskap

  Kunnskap

  Gjennom tankevekkende tekster basert på forskning og utprøvd erfaring
 • Egen refleksjon

  Egen refleksjon

  Som utvikler ditt personlig lederskap, din strategiske ever og lederskap
 • Personlig ledertrener

  Personlig ledertrener

  Som oppmuntrer og utfordrer deg til å ta ditt lederskap til ett nytt nivå
 • Egen arbeidssituasjon

  Egen arbeidssituasjon

  Du trener ditt lederskap i din hverdag på dine egne definerte utfordringer

Medarbeiderundersøkelser

Mange bedrifter og bedriftsledere er overbevist om at humankapitalen er den viktigste ressursen for bedriftens konkurransedyktighet. Hvis dette tas på alvor er det essensielt å vite (ikke anta) noe om de ansattes engasjementsnivå og trivsel. Det er en kjensgjerning at engasjementsnivå og prestasjon er tett knyttet sammen. For å ta pulsen på humankapitalen må man måle. Det kan man enkelt gjøre ved å gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Medarbeiderundersøkelser er det beste utgangspunktet for utvikling av en organisasjon. Man tar da tyren ved hornene, og starter med det som er fremtiden: de ansatte.

DUCTU leverer medarbeiderundersøkelser basert på oppdatert forskning og tar seg av alt arbeidet fra utarbeidelse og utsendelse av spørsmål, til innsamling og tolkning av data. Sammen med bedriften utarbeides og implementeres effektfulle tiltak. Erfaringsmessig blir de fleste bedrifter positivt overrasket av at de oppnår viktige effekter simpelthen som ett resultat av kunnskap om status her og nå, og fokus på målrettede tiltak for fremtiden.