• Hvordan gjør vi det?

  Hvordan gjør vi det?

  Vi tror på hvert menneske evne til å utvikles
 • Kunnskap

  Kunnskap

  Gjennom tankevekkende tekster basert på forskning og utprøvd erfaring
 • Egen refleksjon

  Egen refleksjon

  Som utvikler ditt personlig lederskap, din strategiske ever og lederskap
 • Personlig ledertrener

  Personlig ledertrener

  Som oppmuntrer og utfordrer deg til å ta ditt lederskap til ett nytt nivå
 • Egen arbeidssituasjon

  Egen arbeidssituasjon

  Du trener ditt lederskap i din hverdag på dine egne definerte utfordringer

Konflikthåndtering

Når ulike mennesketyper arbeider tett sammen oppstår noen ganger friksjoner. Om dette ikke blir grepet fatt i fører dette til relasjoner internt i bedriften som hemmer utførelse av arbeidsoppgaver, mistrivsel, sykelmeldinger, uønsket tur-over og skade av bedriftens omdømme. Dette blir fort både dyrt og skadelig for bedriftens konkurransedyktighet. Med konflikthåndtering fra DUCTU får man avdekket bakenforliggende årsaker, og utviklet en kjøreplan for videre samhandling. Ikke sjeldent kan konflikter som har pågått over lang tid løses med relativt enkle grep. DUCTU har bred erfaring med konflikthåndtering med alt fra to til mange involverte. Når problemet involverer hele avdelinger eller bedrifter kjøres det typisk en prosess med kursing om trivsel på arbeidsplassen for alle, og mer dyptpløyene individuelt arbeid med de direkte involverte parter.