HER ER VI?

Trond Hegglund

Sr. Organisasjonspsykolog
Daglig leder DUCTU org. utvikling AS

+47 90797038

Trond Hegglund autorisert psykolog med spesialisering i organisasjonspsykologi og godkjent høyskolelektor BI Stavanger hvor han foreleste i “Organisasjonsadferd og ledelse”. Hegglund er erfaren og etterspurt foredragsholder. Foredragene kjennetegnes av relevante og gjenkjennbare eksempler fra praksis, konkrete verktøy med glimt i øyet. På grunn av sine gode formidlingsevner er han mye brukt i media, først og fremst av NRK og TVH.

Hegglund har for en rekke bedrifter utviklet og gjennomført skreddersydde bedriftsinterne ledertreningsprogram, både nasjonalt og internasjonalt. Har siden 2004 hatt ca 600 ledere og medarbeidere i coaching, samt gjennomført ledertrening og kurs for over 3500 ledere og medarbeidere.

Som psykolog er Hegglund opptatt av å arbeide konkret med utgangspunkt i klientens “nå-situasjon”.
Hegglund har ingen driftstilskudd og du kan ta kontakt for samtale (coaching eller psykolgsamtale) uten å ha henvisning.

Elin Frønsdal

Leder-coaching/Mentoring
&
Coaching/Samtaleterapi

Frønsdal Coaching – ”Guide on the side”

 • Arbeids- og organisasjonspsykologi og helseledelse (BI)
 • 20 års erfaring som daglig leder og 30 års erfaring med ledelse frivillig arbeid
 • 8 år i formannskapet Haugesund kommune
 • Vernepleier med videreutdanning i sjelesorg og 100 timer metodisk veiledning på veiledning av spesialistpsykolog
 • Sertifisert NLP-Coach og Ledelse-organisasjon – coaching (HSH)

Frønsdal har en nysgjerrighet og fasinasjon i forhold til mennesker og livet. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvordan tenker vi og hvordan lærer vi? Hvilke verdier styrer mitt og andres liv? Hun har en urokkelig tro på at alle mennesker kan utvikle seg og har potensiale som ligger ubrukt.

Gjennom hele sitt aktive arbeidsliv og utdanning har undring og søken etter ny kunnskap og forståelse vært en del av drivkraften hennes i personalarbeid, ledelse og klientarbeid.
Gjennom ulike teknikker og samtaler ønsker hun å hjelpe deg til å finne din vei – enten det er som leder, medarbeider eller privat.

Frønsdal vil ha fokus på din læring og stille spørsmål som kan gi deg nye perspektiver og nye innsikter.

Du vil selv finne dine egne svar og løsninger. Frønsdal ønsker å være veilederen ved din side.

“Med Elin som ledermentor eller coach får du klokskap og trygghet til å stå i valg både på arbeidsplassen og privat. Elin har i kraft av sin lange erfaring og formelle kompetanse en unik senior ledererfaring og er følgelig en meget kompetent ledermentor.”

James Persson

Salg, Ledelse, Organisasjonsutvikling, Bedrift i vekst og Vinnerkultur samt Relasjonsbygging

+47 98229460

James har gjennom mange år som salgs- og bedriftsleder opparbeidet seg en velutprøvd og slagkraftig kompetanse innen nettopp salg og ledelse spesielt, og innen organisasjonsutvikling generelt.

James styrke ligger i unik tilnærming til salg og kundeservice. Hans inspirerende og entusiastiske holdning til salgsarbeid har transformert mange “selgere” til superselgere. James har en urokkelig og smittsom tro på at pågangsmot og iver ikke er en medfødt egenskap, men noe alle kan lære. Første bud er et sterkt nok ønske til å lykkes med oppgaven som en som selger eller medarbeider er tildelt og har akseptert. Gjennom James sine skreddersydde foredrag gir vi dere en boost i hverdagen og en bevisstgjøring på hvorfor de små enkle forskjellene over tid gir de store langsiktige resultatene.

James arbeider også med personlighetsprofiler, medarbeiderundersøkelser m. tilhørende undertemaer, i alt arbeidet er det tydelig at målet er suksess for kunden.

Book et møte med James og få mer info ang:

 • Ledelse og Organisasjonsutvikling.
 • Ledercoaching / 1-1 eller som ledergruppe, mellomledergruppe eller teamutvikling generelt.
 • Resultatsamtaler.
 • Medarbeidersamtaler.
 • Salgskurs.
 • TeamWork
 • Relasjonsbygging.
 • Delmål på veien – Hvordan sikre utvikling ift de mål som er satt, individuelt og/eller gruppe.
 • Selvledelse.
 • Arbeidsmiljø, trivsel og motivasjon.
 • Skjermtid.
 • Medarbeiderundersøkelse og klimamåling på arbeidsplassen.

“Ved å velge James som konsulent får du engasjement og dedikasjon. James har en helt spesiell evne til å sette seg inn i kundens businesscase og være en pådriver for at kunden skal oppnå sine mål. Vi har flere ganger fått tilbakemeldinger fra kunder som har blitt motivert og oppnådd mer enn de trodde var mulig pga James’ smittsomme energi og urokkelige vilje til suksess. ”

Ductu Organisasjonsutvikling sammen med James er klare for nye oppdrag!

Berit Elise Mæland

Familieterapeut

+47 48134288

Berit Elise er utdannet i arbeids-organisasjonspsykologi ved universitetet i Bergen. Videreutdanning i; “vold i nære relasjoner”, “å møte traumeutsatte”, “coaching og emosjonell intelligens” og “veiledning og kommunikasjon”. Ferdig utdannet familieterapeut ved VID høyskole i 2020. Berit Elise har undervist ved fagskole og for private bedrifter om vold i nære relasjoner.

Berit Elise Mæland har gjennom ulik erfaring veiledet og motivert mennesker til bedre livsmestring siden 2012. Hun har arbeidet med helse/livstil og ble årets kursleder for Grete Roede i 2015. Berit Elise har tidligere arbeidet innen barnevern og psykiatri. Hun jobber i dag ved konfliktrådet i Haugesund som ungdomskoordinator og mekler. Hos Ductu tilbyr Berit Elise samtaleterapi og parterapi. Hun er god på å skape håp og bevegelse for sine klienter. Ingen problemer er for store eller små til å ta med i terapirommet, det å be om hjelp kan være det viktigste du kan gjøre for deg selv og for de du er glad i.