HVEM ER VI?

Trond Hegglund

Sr. Organisasjonspsykolog
Daglig leder DUCTU org. utvikling AS

+47 90797038

Trond Hegglund autorisert psykolog med spesialisering i organisasjonspsykologi og godkjent høyskolelektor BI Stavanger hvor han foreleste i “Organisasjonsadferd og ledelse”. Hegglund er erfaren og etterspurt foredragsholder. Foredragene kjennetegnes av relevante og gjenkjennbare eksempler fra praksis, konkrete verktøy med glimt i øyet. På grunn av sine gode formidlingsevner er han mye brukt i media, først og fremst av NRK og TVH.

Hegglund har for en rekke bedrifter utviklet og gjennomført skreddersydde bedriftsinterne ledertreningsprogram, både nasjonalt og internasjonalt. Har siden 2004 hatt ca 600 ledere og medarbeidere i coaching, samt gjennomført ledertrening og kurs for over 3500 ledere og medarbeidere.

Som psykolog er Hegglund opptatt av å arbeide konkret med utgangspunkt i klientens “nå-situasjon”.
Hegglund har ingen driftstilskudd og du kan ta kontakt for samtale (coaching eller psykolgsamtale) uten å ha henvisning.

Elin Frønsdal

Leder-coaching/Mentoring
&
Coaching/Samtaleterapi

Frønsdal Coaching – ”Guide on the side”

  • Arbeids- og organisasjonspsykologi og helseledelse (BI)
  • 20 års erfaring som daglig leder og 30 års erfaring med ledelse frivillig arbeid
  • 8 år i formannskapet Haugesund kommune
  • Vernepleier med videreutdanning i sjelesorg og 100 timer metodisk veiledning på veiledning av spesialistpsykolog
  • Sertifisert NLP-Coach og Ledelse-organisasjon – coaching (HSH)

Frønsdal har en nysgjerrighet og fasinasjon i forhold til mennesker og livet. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvordan tenker vi og hvordan lærer vi? Hvilke verdier styrer mitt og andres liv? Hun har en urokkelig tro på at alle mennesker kan utvikle seg og har potensiale som ligger ubrukt.

Gjennom hele sitt aktive arbeidsliv og utdanning har undring og søken etter ny kunnskap og forståelse vært en del av drivkraften hennes i personalarbeid, ledelse og klientarbeid.
Gjennom ulike teknikker og samtaler ønsker hun å hjelpe deg til å finne din vei – enten det er som leder, medarbeider eller privat.

Frønsdal vil ha fokus på din læring og stille spørsmål som kan gi deg nye perspektiver og nye innsikter.

Du vil selv finne dine egne svar og løsninger. Frønsdal ønsker å være veilederen ved din side.

“Med Elin som ledermentor eller coach får du klokskap og trygghet til å stå i valg både på arbeidsplassen og privat. Elin har i kraft av sin lange erfaring og formelle kompetanse en unik senior ledererfaring og er følgelig en meget kompetent ledermentor.”