FOREDRAG

Vi er erfarne foredragsholdere og kan tilby ulike kurspakker eller enkelt-kurs. Ductu tilbyr foredrag om de fleste tema hentet fra psykolog, organisasjon og ledelse.
Trond Hegglund har vært høyskolelektor på BI i organisasjonsadferd og ledelse.

Tema vi er spesielt interessert i og som vi kan tilby:

Skjermtid og grensesetting
Hver femte norske tenåring bruker smertestillende piller en eller flere ganger i uken, adferdsvansker og psykiske lidelser bland unge ar hatt en signifikant økning de siste årene? Hva er det som er i ferd med å skje med den oppvoksende generasjon, på vår vakt? I dette foredraget får du innsikt i hva som skjer i hjernen ved overforbruk av skjerm og sosiale medier, og konkrete råd og tips om hvilke grenser voksne bør sette for å være ansvarlige.

Selvledelse
Forskning innen nevropsykologi viser at vår adferd 95% av tiden er basert på vaner og følelser. Det er ikke sikkert det blir god ledelse ut av det. For å være en god leder for andre er den første personen en må ta kontroll på og lede seg selv. Dette foredraget tar for seg verktøy for å bli mer bevisst egen lederadferd og hvordan man som leder kan være mer styrt av fornuft, viljestyrke, disiplin, målrettethet og strategi.

Tidsklemma og stressmestring
De fleste av oss opplever en enorm forskjell på egne og andres prestasjoner basert på stressnivå. Både i privat- og næringsliv kan det som kan være enkelt når man er i balanse bli både konfliktfylt og kritisk vanskelig når man er stresset. Selv om mange er bevisst dette, evner de ikke å ta kontroll over egen tid og eget stress. I dette foredraget får du livsviktige påminnelser om hvorfor stressmestring kan være avgjørende for livskvalitet og jobbprestasjon, samt konkrete tips til hvordan du kommer ut av tidsklemma og inn i kontrollmodus.

Stillhet i støyens tid
Foredrag for de som ønsker inspirasjon til å ta tilbake indre ro og gleden av de nære ting. Forskning viser at lykkelige mennesker er preget av bl.a. evnen til å finne balanse og skjønnhet i egen hverdag. Her får du vite hvordan du også kan styrke de sidene av personligheten din.

Give the work back – Delegering med ett smil. Transformasjonsledelse
“Det enkleste er å gjøre det selv, da slipper jeg å få dobbelt arbeid med feil som kommer inn like før deadline”. Dette er ofte holdningen som gjør at ledere sliter med å komme på plass i lederrollen, og dessverre ikke sjeldent ender opp med å bli overarbeidet, dårlig likt som leder og negativt påvirket i privatlivet. Dette var sjeldent intensjonen da man sa “ja” til lederrollen. Hvordan snu den negative spiralen av overarbeiding og stressgeneret lederadferd? Give the work back! I dette foredraget går man konkret igjennom arbeidsoppgaver og hvem de kan delegeres til og hvilken lederstil man skal bruke i oppfølgingen av medarbeider.

Konstruktiv Kommunikasjon på jobb og privat
Kommunikasjon kommer av ordet Communicare som betyr “å overføre”. Kommunikasjon betyr altså å overføre det vi mener til andre slik at de forstår det slik vi mente de skulle forstå det. Enkelt, ikke sant? Mange strever med å bli forstått og nå frem med sitt budskap, dette kan gjelde både i jobb- og privatliv. Dette fører ofte til frustrasjon, og at man kompenserer med lite hensiktsmessige strategier som gjør at kommunikasjonen blir enda mindre konstruktiv. Satt på spissen kan man si at de aller fleste skilsmisser og konflikter på arbeidsplasser skyldes mangel på konstruktiv kommunikasjon. Når konstruktiv kommunikasjon er så avgjørende for om vi klarer å oppnå det vi ønsker, er det ikke da litt rart at vi ikke har mer fokus på egen kommunikasjon og hvordan vi kan forbedre denne?  I dette foredraget blir du minnet om at det alltid er du som er årsaken til at du ikke når frem med ditt budskap, og du får tips til hva du kan gjøre annerledes for å bli god på konstruktiv kommunikasjon.

Sinnekontroll- hvordan være den beste versjonen av deg selv?
Sinne kan være en destruktiv kraft. Både sinne vendt innover og sinne vendt utover. Hvordan kan du bruke energien i sinne til noe konstruktivt og samtidig ta brodden av de negative kreftene sinnet representerer? I dette foredraget får du innsikten og metodene du trenger for å arbeide med egen personlighet og sinnemestring.

Arbeidsmiljø, trivsel og motivasjon
Hva er engasjement, hva skyldes det, hvordan kan vi øke og beholde det? Hva fører til trivsel og motivasjon? Dette blir besvart i foredraget som også inneholder konkrete tiltak man kan iverksette for å øke trivsel på arbeidsplassen.

Å spille hverandre gode- teamwork
Både i jobb- og privatliv er det en klisjé at “vi spiller hverandre gode”. Men gjør vi egentlig det? Er det når ektefellen eller kollegaen har gjort en tabbe, noe provoserende eller veldig unødvendig vi støtter dem mest? Svaret er nei. Men hemmeligheten til godt teamwork ligger her. Det er når vi er på vårt svakeste vi trenger å bli spilt gode, og det er når våre kollegaer er på sitt verste de trenger å bli spilt gode. Men hvordan skal vi gjøre dette i praksis, og betyr det ikke det komplette anarki og forfall om vi applauderer at andre gjør feil? Frykten for sistnevnte gjør at godt teamwork er en svært sjelden vare og at du og din interesser kan få en meget stor konkurransefordel om dere kjenner hemmeligheten til å spille hverandre gode. I foredraget gis konkrete eksempler og anbefalt oppskrift for godt teamwork.

Homo sapiens- baklengs inn i fremtiden
Hva er typisk oss som art? Er det lett for oss å trives i det moderne samfunnet, i ett parforhold eller på en arbeidsplass? Eller er det slik at vår genetiske arv gjør at det nesten er umulig å bli fornøyd med hvordan vi har det nå? Med innsikt i hva som er typisk deg er du bedre forberedt og kan ha strategier klar når misnøye og pessimisme sniker seg innpå. Lærerikt og interessant foredrag om vår psykologiske arv fra hulemannen!

Slik håndterer du vanskelige personer
Mange har opplevd venner eller kolleger som kan forsure atmosfæren og forstyrre nattesøvnen. I dette foredraget får du psykologiske strategier for hvordan du kan la deg påvirke i mindre grad og i større grad være sjef i eget liv og i eget hode.

Konflikt og konflikthåndtering
Lite koster næringslivet mer og få andre ting er mer personlig belastende enn konflikter på jobb. I dette foredraget gjennomgås basis teori om konflikters natur og utvikling, samt metoder for å dempe og løse konflikter.