Trond Hegglund

Sr. Organisasjonspsykolog
Daglig leder DUCTU org. utvikling AS

+47 90797038