COACHING, SAMTALE- OG PARTERAPI

DUCTU tilbyr samtaleterapi til ungdommer, voksne, par og familier som opplever utfordringer i livet. I all terapi forsøker vi sammen å avdekke og forstå mønstre, og videre se etter bevegelser, forandringer og justeringer som kan bedre ditt liv. Familieterapi har fokus på det som skjer mellom mennesker i møte med hverandre, hvor begge parter både må ta ansvar for kommunikasjon og reaksjon. Familieterapeuter har virkningsfulle metoder for god kommunikasjon og livsmestring.

Parterapi
Parterapi kan hjelpe deg eller dere til å forstå og kommunisere med hverandre på en bedre måte. Opplever du at konflikter har en tendens til å gjenta seg, eller opplever dere utfordringer som er vanskelig å snakke om, kan en terapeut hjelpe dere å komme videre i det som er utfordrende. Et godt og trygt samliv er viktig for mange, og når parforholdet utvikler dårlige mønstre som synes å bli værende, kan det være nyttig å snakke sammen med en tredje person. Parterapi kan hjelpe dere å bedre samlivet eller bidra til å avslutte forholdet på en bedre måte.

Individterapi
Typiske problemstillinger: Selvbilde, identitet, seksualitet, sorg, drømmer/mål/ønsker.
Samtaleterapi kan være til hjelp for å finne deg selv, dine styrker, motivasjonen og tryggheten for å oppnå dine ønsker, mål eller drømmer. Å sitte fast i destruktive tankemønstre og oppleve å ikke komme videre, er noe mange kan kjenne på i ulike deler av livet. Samtaler med en terapeut kan hjelpe deg å utvide forståelsen av de destruktive tankene og etablere mer konstruktive tankemønstre.

Familieterapi: 
I familieterapi fokuseres det på andre deler av familien enn paret; det kan være hele familien som et system eller spesifikk jobbing med konfliktfylte relasjoner. Alle involverte blir hørt og får være med å bidra til gode løsninger. Det jobbes målrettet med familien som en helhet og samtalene hjelper til med aksept av de gode løsningsprosessene på det som er utfordrende. Ofte lages en familiekontrakt som inneholder målsetning(er), ansvarliggjøring, tiltak og avtaler. Ved å arbeide aktivt med familiekontaktens og evalueringer av funksjonalitet til den enkelte i “familie-teamet”, opplever mange familier forbedringer til alles fordel.

Samlivs- og Parterapi
Typiske problemstillinger: Konfliktfull kommunikasjon, utroskap, seksualitet, skilsmisse, kan vi sammen finne kjærligheten igjen, hvordan gjøre hverandre gode, hvordan forstå hverandre, hvordan oppleve trygghet igjen etter utroskap, mine, dine, våre barn, ufrivillig barnløshet…

  • Flere unge i parterapi: – Slutt på å bite tennene sammen og holde festningen
    Intervju med DUCTU i Haugesunds Avis, artikkel fra 28.09.2020 – Les hele artikkelen her >>

Konfliktløsning
Typiske problemstillinger: Konflikter i nære relasjoner, konflikter i arbeidslivet

Ungdommer
Typiske problemstillinger: Identitet, selvtillit, ensomhet, utenforskap, mobbing

Pris
Pr. klokketime kr. 1200,- individterapi og kr. 1500,- parterapi.
Ductu tilbyr terapisamtaler også kveldstid og i helger.