Psykologi tilrettelagt for næringslivet

Ledertrening, organisasjonsutvikling og coaching/psykologsamtaler

DUCTU har en eklektisk tilnærming til psykologfaget, og er kontinuerlig faglig oppdatert på moderne forsking om behandling og effekt for mennesker, samt tiltak og effekt innfor arbeidslivet. Mye av DUCTUS faglige utgangspunkt er parallelt med det man finner innenfor bl.a. positiv psykologi (Martin Seligman m.fl.). Som grunntese ligger ett positivt menneskesyn, en overbevisning om at vi alle har felles at vi ønsker å være fornøyd i livene våre, uten at det skal gå på bekostning av andre. Således sees destruktivitet ikke på som et resultat av en geniun ondskap, men som en følge av uvitenhet og contra-produktiv adferd. Svært ofte er den beste løsningen annerledes enn det vår instinktive respons tilsier. Mennesker rommer mange dimensjoner, og at samfunn ikke per automatikk utvikler seg positivt er noe alle vet. Derfor må alle forsøke å gjøre en positiv forskjell hver dag. Det skylder vi oss selv, våre barnebarn og planeten vi bor på. Dette er grunntesen DUCTUS visjon, misjon, forretningside og verdier er basert på.

Lønnsomhet og suksess i samarbeid med de ansatte

Organisasjonspsykologien ser på de ansatte som bedriftens største kapital.  Nøkkelen til å utvikle og ivareta denne kapitalen ligger i bedriftskulturen og hvordan bedriftene velger å invester i sine ledere og medarbeidere. Denne type investeringer er spesielt viktig i omstillingsprosesser hvor kravet til god ledelse og oppfølging av ledere er avgjørende for suksess.

Tilbakemelding fra våre kundene er at vi forstår denne kapitalen og klarer å videreutvikle denne samme med selskapenes ledere og medarbeidere. Gjennom en rekke år har vi arbeidet med å tilrettelegge leder verktøy som passer til de ulike bedriftene og som gir best effekt.  Som et resultat av dette får bedriftene et styrket lederskapet, øke motivasjon og bedre ressursbruk.

Har du råd til å ikke investere i bedriftens organisasjonskultur?

Tør du la dine ledere forvalte humankapitalen etter dagsform og tilfeldigheter?

Sikrer dere arbeidsplassene deres vha ansvarlig HR-arbeid?

Ta kontakt med Ductu i dag for en uforpliktende dialog om deres situasjon, så bidrar vi med enkel og profesjonell HR-bistand.
Tilbakemeldinger fra noen av våre kunder

“Alle foreldre skulle høyrt eit slikt foredrag!”

“I går trollbandt du ditt publikum (igjen)”

“Det ble en veldig bra dag, og spesielt det at du ikke bare lar det blir snakk, men at vi må gjøre en innsats hver både der og da, og fremover om vi ønsker utvikling.”

“Veldig inspirerte og positive, hadde visst sagt at det var det beste foredraget de hadde hørt.”

Hva kan vi hjelpe deg og din bedrift med?